کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DELL PowerEdge T110 -


Intel Xeon E3-1230v2 3.30GHz
16GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA 7200RPM
50TB Traffic per month
Default speed 100mbit*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 35 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدLenovo ThinkServer TS140 -


Intel Xeon E3-1241v3 3.50GHz
16GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 39 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDELL PowerEdge T110 -


Intel Xeon E3-1230v2 3.30GHz
16GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 35 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدLenovo ThinkServer TS140 -


Intel Xeon E3-1276v3 3.60GHz
8GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 39 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDELL PowerEdge T620 -


2x Intel Xeon E5-2620v2 2.1Ghz
16GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 116 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDELL PowerEdge T630 iDRAC -


2x Intel Xeon E5-2620v3 2.4Ghz
16GB ECC DDR4 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 140 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدLenovo ThinkServer RD350 -


2x Intel Xeon E5-2640v3 2.6Ghz
16GB ECC DDR4 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 204 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDELL PowerEdge T620 -


2x Intel Xeon E5-2660 2.2Ghz
16GB ECC DDR3 RAM
500GB HDD S-ATA3
50TB Traffic per month*ارتقاء هارد و رم در این دیتا سنتر امکان پذیر است.*

قیمت ماهانه 268 یورو که در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.