کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
EG-16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon E3-1231v3 | 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 69.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC 1600MHz
CPU : Intel Xeon E5-1620v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 99.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-64 -


Ram : 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650v2 | 6 cores/ 12 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 149.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-128 -


Ram : 128 GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1660v3 | 8 cores/ 16 threads | 3.5 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 219.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHG -


Ram : 128 GB DDR3 ECC 1600MHz
CPU : Intel Xeon 2x E5-2650v2 | 16 cores/ 32 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 2 x 3 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 303 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 20 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدBIG HG -


Ram : 256 GB DDR3 ECC 1600MHz
CPU : Intel Xeon 2x E5-2670v2 | 20 cores/ 40 threads | 3.3 GHz
Hard Disk : 2 x 3 TB | SAS
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 403 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 299.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.