کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
FS-12T -


Ram : 16 GB RAM DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Atom-C2750 | 8 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 79.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدFS-30T -


Ram : 32 GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Atom C2750 | 8 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 5 x 6 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 139.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدFS-48T -


Ram : 48 GB DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon 1x E5 2620v2 | 6 cores/ 12 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 12x 4 TB SAS
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه299.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدFS-72T -


Ram : 64 GB DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon 1x E5 2620v2 | 6 cores/ 12 threads | 2.6 GHz
(Hard Disk : 12 x6TB of SAS JBOD/HARD (0/1/5/6/10
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 399.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.