کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Dedicated Server M -
Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel XEON E3-1270v3 , 4 x 3,5 GHz
Hard Disk : 2 x 1000 GB SATA Or 2 x 120 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom


قیمت ماهانه 70 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDedicated server L -Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel XEON E5-2620v3 , 6 x 2.4 GHz
Hard Disk : 2 x 2000 GB SATA Or 2 x 120 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom*ارتقاء هارد و همچنین رم تا 128GB DDR4 ECC امکان پذیر می باشد.*

قیمت ماهانه 100 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDedicated server XL -
Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : 2 x Intel XEON E5-2620v3 , 2 x 6 x 2,4 GHz
Hard Disk : 2 x 2000 GB SATA Or 2 x 240 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom

*ارتقاء هارد و همچنین رم تا 256GB DDR4 ECC امکان پذیر می باشد.*

قیمت ماهانه 150 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDedicated server XXL -Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : 2 x Intel XEON E5-2630v3 , 2 x 8 x 2,4 GHz
Hard Disk : 4 x 2000 GB SATA Or 4 x 240 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom

*ارتقاء هارد و همچنین رم تا 256GB DDR4 ECC امکان پذیر می باشد.*

قیمت ماهانه 200 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودRoot Server M -


Ram : 8 GB
CPU : 2 Core
Hard Disk : 1x 1,000 GB HDD Or 1x 120 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom
Virtual KVM: VNC
قیمت ماهانه 20 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودRoot Server L -Ram : 16 GB
CPU : 4 Core
Hard Disk : 2x 1,000 GB HDD or 2x 120 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom
Virtual KVM: VNC
قیمت ماهانه 30 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودRoot Server XL -Ram : 32 GB
CPU : 8 Core
Hard Disk : 2x 2,000 GB HDD Or 2x 240 GB SSD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom
Virtual KVM: VNC
قیمت ماهانه 50 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودRoot Server XXL -Ram : 64 GB
CPU : 12 Core
Hard Disk : 3x 2,000 GB HDD or 3x 240 GB SSD
(Raid 5)
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : myLoc | OS : Custom
Virtual KVM: VNC
قیمت ماهانه 70 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.